ซุปเปอร์เชลฟ์ (SuperShelf) เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การจำหน่ายชั้นวางจากโรงงานผลิตสู้ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน

“สิ่งปลูกสร้างจะอยู่ได้เป็นร้อยปี ต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างที่แข็งแรง ร้านค้าก็เช่นกัน”

ชั้นแกนโรล(งานจริง)แบบที่11

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ดูตัวอย่างผลงานทั้งหมด

บริษัทชั้นนำที่เลือกผลิตชั้นวางสินค้าของเรา

หมวดหมู่สินค้า

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

FBbutton
Linebutton
โทรซื้อชั้นวาง

โปรโมชั่น

ชั้นวางโทรศัพท์มือถือ
ชั้นวางโทรศัพท์มือถือ
ชั้นวางโทรศัพท์มือถือ

การไม่มีหน้าร้านของซุปเปอร์เชลฟ์เป็นจุดที่จะทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า ราคาสินค้าแต่ละชิ้นจะเป็นราคาที่ดีที่สุด แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้า เสิ่งที่เรายึดมั่นมากที่สุดในการประกอบกิจการนี้คือ “ความซื่อสัตย์ ยึดถือคำพูดต่อลูกค้า”

เนื่องจากเราพบเจอประสบการณ์ตรงลูกค้าของเราหลายรายที่เข้ามาว่าจ้างเราให้เข้าไปแก้ไขงานเดิมของบริษัทอื่น ซึ่งหลายๆครั้งเราพบว่างานเดิมนั้นมีคุณภาพที่ไม่ตรงกับที่ผู้ผลิตรายเดิมสัญญาไว้กับทางลูกค้า ทำให้สินค้าไม่สามารถรับนับน้ำได้จริง ตามที่ผู้ขายระบุไว้ในคุณภาพสินค้า

หรือบางครั้งมีการแก้ไขคุณภาพสินค้าให้ด้อยลงเมื่อลูกค้าต่อราคาลง ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นหลายครั้ง จนลูกค้าหลายรายเปลี่ยนมาใช้บริการกับเราเนื่องจากไม่ต้องการพบเจอประสบการณ์แบบเดิมๆ เราจึงจำเป็นต้องมอบสิ่งที่ลูกค้าสมควรได้รับในจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปนั่นเอง

ถึงแม้ว่าแบรนด์ซุปเปอร์เชล์ฟจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ แต่โรงงานผลิตชั้นวางของเรานั้นผลิตสินค้าประเภทชั้นวางมามากกว่า20ปี

ดังนั้นงานชั้นวางจึงเป็นงานที่เรามีความถนัดสูงมาก เรามีการออกแบบอย่างพิถีพิถัน มีการใส่เก็บรายละเอียดในงานอย่างครบถ้วน เพื่อให้สินค้าได้ประสิทภาพสูงสุด รวมไปถึงการใช้งานสินค้าโดยผู้บริโภคก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FBbutton
Linebutton
โทรซื้อชั้นวาง