Showing 1–12 of 60 results

ชั้นวางสินค้า
ชั้นโชว์สินค้า หรือ ชั้นวางสินค้า คือชั้นที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างเหล็กหรือไม้หรือวัสดุอื่นๆ ส่วนชั้นวางอาจเป็นเหล็กหรือไม้ แต่โดยทั่วไปแล้ว จะนิยมเป็นเหล็กทั้งชุด วัตถุประสงค์คือเพื่อการโชว์ สินค้า ให้สินค้ามีความโดดเด่น และหรือเพื่อจัดระเบียบสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ใช้สอยด้วย