แสดง %d รายการ

ผลงานที่ผ่านมาของเรามากกว่า 100 ร้านค้าที่ผ่านมา เรามีการดิลงานตั้งแต่ การออกแบบแปลนร้านค้า ว่าชั้นวางสินค้าของลูกค้าก่อนจะผลิตจริง มีหน้าตาเป็นอย่างไร เมื่อลูกค้าตกลง เราถึงจะมีการผลิตออกมา เนื่องจากการสั่งผลิตชั้นวางสินค้าในแต่ละร้าน มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เราจึงต้องทำทุกขั้นตอนออกมาอย่างระมัดระวัง และใส่ใจทุกกระบวนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด เรามีการดูแลสินค้าของเราตลอดอายุการใช้งาน