“สิ่งปลูกสร้างที่จะอยู่ได้เป็นร้อยปีต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างที่แข็งแร็ง ร้านค้าก็เช่นกัน”

การสร้างร้านค้า ก็เปรียบคล้ายกับการสร้างบ้าน ถ้าโครงสร้างบ้านที่ไม่แข็งแรง ก็ทำให้ตัวบ้านไม่แข็งแรง เกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้ง ต้องนำเงินมาซ่อมบำรุงไม่จบสิ้น หรือจะต่อเติมนั้น ก็ยิ่งจะทำให้ตัวบ้านมีโอกาสล้มลงมาได้

เช่นเดียวกับร้านค้า ถ้าเราวางแผนที่จะให้ร้านค้าของเราอยู่ยาวนาน การเลือกใช้ชั้นวางที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนั้น ก็เปรียบเสมือนการสร้างโครงสร้างบ้านที่แข็งแรง ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของเราต่อยอดไปไม่จบสิ้น และทำให้ร้านค้าของเราดูโดดเด่นเป็นสง่าอีกด้วย

วิดีโอผลงานร้านค้า

ตัวอย่างวิดีโอผลงาน ที่ทางซุปเปอร์เชลฟ์ทำให้กับลูกค้าของเรา เพื่อให้ลูกค้าของเราเห็นภาพชัดเจนที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการ