แสดง %d รายการ

ชั้นวางสินค้าชุดต้น-ชุดต่อ

ใช้วางสินค้าประเภทเครื่องครัว เช่น น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาล ปลากระป๋อง ข้าวสาร เป็นต้น ร้านค้าที่ควรมีชุดตุ้น-ชุดต่อ ยกตัวอย่างเช่น ร้านโชห่วย ร้านมินิมาร์ท  ร้านค้าขนาด เล็ก หรือขนาดปานกลาง